Välkommen till CB Elteknik AB

 

Här finns vi!                                    Företaget bildades 1985 och har sedan dess arbetat med

Kontakt                                                    elinstallationer framförallt inom värmebehandlingsindustrin.

                                                                    Idag är vi 6 personer som arbetar på CB Elteknik AB

Vi utför:
• Service och underhåll på Industriutrustningar.
• Tillverkning och montage av ställverk, styrskåp och automatikutrustningar.
• Installation av hög och lågspänningsutrustningar.
• Installation av Datanät, styr och reglerutrustningar samt utför konsultuppdrag.